ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ & ΤΟΥΡΚΙΑ

Ακολουθούν όλοι οι προορισμοί των πλοίων από και προς τα ελληνικά νησιά, την ηπειρωτική Ελλάδα, την Ιταλία και την Τουρκία.